Previous
Next

Buổi giao lưu giữa sinh viên Đại học Công nghiệp TP. HCM và Đại học Kyungwoon – Hàn Quốc

Ngày 10/02/2017, tại hội trường E 3.2 đã diễn ra buổi giao lưu văn hóa – học thuật với chủ đề “ Ý tưởng thiết kết công nghệ toàn cầu” giữa sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin 2 trường Đại học Công nghiệp TP. HCM (IUH) và Đại học Kyungwoon – Hàn Quốc.