Previous
Next
Cấp Nhà nước chuyển giao SX

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước đã được nghiệm thu và chuyển giao vào sản xuất

Cập nhật: 03-04-2016 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

1. Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị đồng bộ xử lý bã sắn phế thải làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc”

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Trung Thành

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nhà nước chương trình 119

Thời gian thực hiện: 2003-2005

Mục tiêu: Làm chủ công nghệ và thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị xử lý bã sắn phế thải làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc

Sản phẩm: 01 hệ thống thiết bị đồng bộ xử lý bã sắn phế thải để tận thu nguyên liệu chế biến thức ăn cho gia súc

Kết quả chuyển giao vào sản xuất: Công ty Vedan Việt nam 01hệ thống  máy sấy; Công ty chế biến nông sản AFIEX An Giang: 01 hệ thống đồng bộ

2. Đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm thiết bi chuyển đổi sử dụng trực tiếp dầu thực vật ( Straight vegetable oil-SVO) làm nhiên liệu cho động cơ diesel”

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thạch

Thuộc chương trình: Đề tài thuộc chương trình độc lập cấp nước 

Thời gian thực hiện: 2009-2012

Mục tiêu: Làm chủ công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm bộ chuyển đổi sử dụng trực tiếp dầu thực vật trên động cơ diesel sử dụng nhiên liệu kép

Sản phẩm: -05 Bộ chuyển đổi

Kết quả chuyển giao vào sản xuất: Công ty chế biến dừa Thành Vinh-Bến Tre.

3. Đề tài “Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo và thử nghiệm máy sấy tầng sôi trong dây chuyền sản xuất muối tinh liên tục”

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Trung Thành

Thuộc chương trình: Đề tài nhà nước  thuộc  chương trình trọng điểm về chế biến KC07/  06-10  (Đề tài nhánh NN)

Thời gian thực hiện: 2006-2010     

Mục tiêu: Làm chủ công nghệ  và thiết kế chế tạo, lắp đặt, vận hành 01 hệ thống  máy sấy tầng sôi liên tục sử dụng sấy muối tinh trong dây chuyền chế biến muối tinh công nghiệp  và đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. 

Sản phẩm: - 01 hệ thống máy sấy có năng suất 03 tấn/giờ

Kết quả chuyển giao vào sản xuất: Công ty Hóa chất cơ bản miền nam : 02 hệ thống.

4. Đề tài “Nghiên cứu thiết kế  chế tạo máy cắt vớt rong, cỏ dại, lục bình trên kênh rạch ,hồ chứa nước thủy lợi”

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Trung Thành

Thuộc chương trình: Đề tài  trọng điểm nhà nước  về chương trình chế tạo máy  KC05/06-10

Thời gian thực hiện: 2006-2009

Mục tiêu: Làm chủ công nghệ  và thiết kế chế tạo,  vận hành  01 hệ thống mắy cắt- vớt rong, cỏ dại, lục bình trên kênh rạch, sông phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp và chống ngập úng cho cáv đô thị.

Sản phẩm: -01Máy cắt vớt  rong , cỏ lục bình  -01 Triền hạ thủy  -01 băng tải  di động. 

Kết quả chuyển giao vào sản xuất: Công ty trách nhiệm HH một thành viên khai thác thủy Lợi: 02 cáiVườn quốc gia u minh thượng tỉnh Kiên giang: 01 cái.

5. Đề tài “Nghiên cứu thiết kế  chế tạo hệ thống khí hóa trấu liên tục, cung cấp năng lượng điện cho các nhà máy xay xát năng suất 6-10 tấn/h cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Trung Thành

Thuộc chương trình: Đề tài trọng điểm nhà  nước  về năng lượng  KC05/11-15

Thời gian thực hiện: 2012-2015

Mục tiêu: Làm chủ công nghệ  và thiết kế chế tạo, lắp đặt, vận hành thử nghiệm  01 hệ thống trấu hóa khí vận hành liên tục để cung cấp năng lượng cho các tổ hợp xay xát thóc có công suất  6-10 tấn /giờ và đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường.

Sản phẩm: -01 tổ hợp gồm: -Hệ thống trấu hóa khí liên tục, -Tổ hợp sản xuất điện  - Tổ hợp mạng nhiệt cung cấpnhiệt cho máy sấy lúa năng suất 7 tấn/mẻ

Kết quả chuyển giao vào sản xuất: Nhà máy xay xát số 1  Công ty lượng thực Tiền Giang

6. Đề tài “Nghiên cứu khả năng cải thiện độ phì của vùng đất quanh rễ có nấm cộng sinh“

Chủ nhiệm đề tài: Đàm Sao Mai

Thuộc chương trình: Đề tài nghị định thư Việt Nam – Hungary.

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Mục tiêu: -Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao khả năng tác động của vi nấm ngoại cộng sinh với cây chủ.  -Đánh giá khả năng tăng độ phì của đất quanh vùng rễ cây thông qua việc đo các yếu tố cơ bản trong đất và đặc biệt là đánh giá theo chỉ số carbonic và NOx khi sử dụng các loại vi nấm khác nhau 

Sản phẩm: - Chọn lọc được chủng vi nấm (Tuber aestivum, Choiromyces meandryformis, Terfezia terfezoides) làm thích nghi tại điều kiện Việt Nam  -Đánh giá được khả năng tương hợp giữa vi nấm ngoại cộng sinh, vi sinh vật có lợi khác với thực vật bản địa qua các chỉ số sinh lý cơ bản của thực vậtKết quả chuyển giao vào sản xuất:

7. Đề tài: “Đánh giá sức chịu tải hệ sinh thái làm cơ sở quy hoạch bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội lưu vực sông Vàm Cỏ”

Chủ nhiệm đề tài: Lê Huy Bá

Thuộc chương trình:

Thời gian thực hiện: 2008-2010

Mục tiêu: -Đề tài hoàn thiện về mặt phương pháp luận đánh giá chịu tải của các hệ sinh thái.  -Ứng dụng phương pháp luận đã xây dựng để tính toán, đánh giá sức chịu tải của các loại hệ sinh thái trên lưu vực sông Vàm Cỏ (Tây Ninh, Long An, Tiền Giang). Trên cơ sở sức chịu tải của các hệ sinh thái trên lưu vực

Sản phẩm: Đề tài đề xuất các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường, định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm duy trì và bảo vệ các hệ sinh thái, phát triển KTXH, hướng đến phát triển bền vững và ứng dụng thực tiễn vào một lưu vực.  Kết quả chuyển giao vào sản xuất:

8. Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp xử lý suy thoái môi trường nước nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho các vùng nuôi tôm các tỉnh ven biển Bắc Bộ và vùng nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long”

Chủ nhiệm đề tài: Thái Vũ Bình

Thuộc chương trình: Đề tài  thuộc chương trình KC08/11-15  (thực hiện Đề tài nhánh)

Thời gian thực hiện: 2014-2015

Mục tiêu: Hoàn thiện các công nghệ xử lý nước thải ao nuôi cá Tra tại ĐBSCLSản phẩm: - Công nghệ dùng thực vật nước xử lý nước thải ao nuôi cá Tra  - Công nghệ dùng chế phẩm sinh học xử lý nước thải ao nuôi cá Tra  - Công nghệ dùng vật liệu khoáng xử lý nước thải ao nuôi cá Tra  - Công nghệ dùng thiết bị hoạt hóa xử lý nước thải ao nuôi cá Tra  - Công nghệ lọc sinh xử lý nước thải ao nuôi cá Tra

Kết quả chuyển giao vào sản xuất: Các hộ dân, HTX nuôi cá Tra tại ĐBSCL