Previous
Next
Danh mục tạp chí ISI

Danh mục tạp chí ISI

Cập nhật: 12-12-2016 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo danh mục các tạp chí ISI (bao gồm SCIE và SCI) của các khối ngành:

1.  Vật lý và Khoa học trái đất: Xem tại đây

2. Khối ngành Cơ khí, CNTT và công nghệ khác: Xem tại đây

3. Khối Kinh tế: Xem tại đây

Chi tiết: Quý Thầy Cô liên hệ: PGS. TS Bùi Trung Thành - Trưởng phòng QLKH & HTQT

Trân trọng,