Previous
Next
Hợp tác quốc tế

Đoàn cán bộ quản lý IUH thăm và làm việc tại Myanmar

Cập nhật: 31-07-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Nhằm triển khai các chương trình hợp tác với các Trường Đại học lớn của Myanamar, Đoàn cán bộ Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) do TS. Nguyễn Thiên Tuế - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - dẫn đầu đã có chuyến công tác Myanmar từ ngày 14/7/2019 đến ngày 20/7/2019 để đến thăm và làm việc với trường đại học lớn của Myanmar: Trường Đại học Yangon, Trường Đại học Kỹ thuật Yangon, Trường Đại học Kỹ thuật Hmawbi, Trường Đại học Kinh tế Yangon. Tham gia đoàn công tác có PGS.TS. Lê Văn Tán- Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các Phòng, Khoa và Viện của Trường.

Đoàn cán bộ IUH tại Myanmar

1. Làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Yangon (trường đại học kỹ thuật lớn nhất ở Myanmar): Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Myint Thein - Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. 

ĐH Kỹ thuật Yangon đón đoàn cán bộ IUH

Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên, kiểm định quốc tế.  Các Khoa/Viện của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên.

ĐH Kỹ thuật Yangon đón đoàn cán bộ IUH

ĐH Kỹ thuật Yangon đón đoàn cán bộ IUH

Hiệu trưởng 02 trường trao quà lưu niệm

2. Làm việc với Đại học Kỹ thuật Hmawbi (01 trong 04 trường đại học ở Myanmar là thành viên liên kết của Tổ chức kiểm định quốc tế AUN-QA): Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Kay Thi Lwin- Hiệu trưởng, Ông U Tin Lay Maung – Phó Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và chia sẻ các nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.  Các Khoa/Viện của hai trường đã thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên. Hai trường đã ký kết chương trình hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.

Hai trường đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

Chụp hình lưu niệm sau ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

Hai trường trao quà lưu niệm

3. Làm việc với Trường Đại học Yangon (trường đại học mạnh nhất ở Myanmar về nghiên cứu khoa học và khoa học cơ bản): Làm việc với Đoàn là TS. Pho Kaung- Hiệu trưởng, TS Thaung Htike – Phó Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên.

Hai trường đã chia sẻ và thảo luận các chương trình hợp tác

Các Khoa/Viện của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên.

Hiệu trường 02 trường tặng quà lưu niệm

Đoàn cán bộ IUH chụp hình lưu niệm với ĐH Yangon

4. Làm việc với Trường Đại học Kinh tế Yangon (trường đại học kinh tế lớn nhất ở Myanmar): Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Tin Win - Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên, kiểm định quốc tế.  Các Khoa khối kinh tế của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên.

Hai trường thảo luận các chương trình hợp tác

Hiệu trưởng 02 trường trao quà lưu niệm