Previous
Next
Thông báo

Chuẩn bị và đăng ký để xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Cập nhật: 19-07-2017 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc đăng ký và triển khai xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 . Chi tiết: Xem tại đây và hướng dẫn, biểu mẫu: Xem tại đây 

Hồ sơ nộp tại phòng QLKH&HTQT (Nhà E, lầu 3,  Phòng E3.1) cho chuyên viên Trần Thị Hồng Thúy. Điện thoại: 08 38940390 – 278.  Bản mềm gửi qua eGov hoặc email đến buidinhtien@iuh.edu.vn.

Thông tin trao đổi, vui lòng liên hệ: PGS.TS Bùi Trung Thành (Email: buitrungthanh@iuh.edu.vn) hoặc ThS Bùi Đình Tiền (Email: buidinhtien@iuh.edu.vn).

Trân trọng,