Previous
Next
Thông báo

Triển khai Đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

Cập nhật: 28-08-2017 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc triển khai Đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 (chi tiết thông báo: Xem tại đây):

1. Sơ tuyển cấp đơn vị: từ ngày 02/10/2017 đến 30/10/2017. (Thời hạn nộp hồ sơ sơ tuyển về Phòng QLKH & QLKH: 10/11/2017)

2. Xét duyệt cấp Trường:

  • Xét duyệt cấp Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường: Từ 27/11/2017 đến 08/12/2017.
  • Xét duyệt cấp Trường: Từ 18/12/2017 đến 29/12/2017.

3. Ký hợp đồng đề tài NCKH cấp Trường: Tháng 01/2018 (dự kiến).

Biễu mẫu đăng ký và xét duyệt cấp đơn vị (Khoa/Viện): Download tại đây.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì thắc mắc hay ý kiến, chủ nhiệm đề tài liên hệ chuyên viên Nguyễn Minh An:

  • Phòng QLKH & HTQT (Phòng E 3.01)
  • Điện thoại: (08) 38 940 390 – 278
  • eGov cho chuyên viện Nguyễn Minh An
  • Email: research@iuh.edu.vn

Trân trọng,