Previous
Next
Thông báo

Tập huấn xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Cập nhật: 04-09-2017 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo cho thành viên Hội đồng Chức danh GS cấp cơ sở và các ứng viên chức danh GS, PGS 2017 về lịch tập huấn của Hội đồng chức danh GS nhà nước để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Chi tiết: Xem tại đây

Trân trọng,