Previous
Next
Thông báo

Kế hoạch tổ chức vòng Chung kết Eureka cấp Trường năm 2017

Cập nhật: 11-09-2017 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo Kế hoạch tổ chức vòng Chung kết Eureka cấp Trường năm 2017:

1. Thời gian: Sáng ngày 28/09/2017 (các HĐ có nhiều đề tài có thể tổ chức cả ngày). Thời gian chi tiết và địa điểm chấm giải: Sẽ thông báo sau.

2. Nội dung sẽ triển khai ở vòng Chung kết:

   - Triển lãm Poster các sản phẩm (nếu có) của các đề tài tham dự.

   - Khai mạc Vòng chung kết

      + Phát biểu của Ban Giám hiệu

      + Phát biểu của Thành Đoàn và giới thiệu Eureka cấp Thành năm 2017

      + Trao kỉ niệm chương cho Đơn vị có sinh viên tham gia giải thưởng Eureka cấp Trường

      + Trao giấy chứng nhận cho Sinh viên tham gia giải thưởng Eureka cấp Trường.

      + Chia sẻ của Sinh viên đạt giải cao của các năm trước.

    - Báo cáo tại các hội đồng:

      + Lĩnh vực kinh tế

      + Lĩnh vực Kỹ thuật và công nghệ thông tin

      + Lĩnh vực Hóa dược và Tài nguyên môi trường.

Thông tin khác, phòng QLKH & HTQT sẽ thông báo sau.

Trân trọng,