Previous
Next
Thông báo

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2019

Cập nhật: 26-03-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019. Đây là giải thưởng được trao hàng năm dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2019). Thời gian nộp hồ sơ từ 25/5/2019 đến 30/6/2019.

Chi tiết: 

1. Công văn của Bộ GD&ĐT: 1124 BGDĐT-KHCNMT.pdf Xem trước file Tải về

2. Kế hoạch giải thưởng: 652 QĐ-BGDĐT.pdf Xem trước file Tải về

Thông tin hỗ trợ, Quý Thầy Cô và sinh viên liên hệ với phòng QLKH&HTQT hoặc email: research.iuh@gmail.com

Trân trọng,