Previous
Next
Thông báo

Danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật: 22-07-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

 

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo Danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh như sau:

1-Ứng viên GS: Thái Thành Lượm -ĐH Kiên Giang (Xem hồ sơ ứng viên)
2-Ứng viên GS: Lê Văn Tán -ĐH Công Nghiệp TP. HCM (Xem hồ sơ ứng viên)
3-Ứng viên PGS: Lê Thanh Danh (ĐH Công Nghiệp TP. HCM ) (Xem hồ sơ ứng viên)
4-Ứng viên PGS: Nguyễn Thanh Lâm -ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) (Xem hồ sơ ứng viên)
5-Ứng viên PGS: Nguyễn Tấn Lũy (ĐH Công Nghiệp TP. HCM ) (Xem hồ sơ ứng viên)
6-Ứng viên PGS: Nguyễn Đức Nam -ĐH Công Nghiệp TP. HCM (Xem hồ sơ ứng viên)
7-Ứng viên PGS: Trịnh Ngọc Nam -ĐH Công Nghiệp TP. HCM  (Xem hồ sơ ứng viên)
8-Ứng viên PGS: Phan Thị Hằng Nga -ĐH Tài chính - Marketing  (Xem hồ sơ ứng viên)
9-Ứng viên PGS: Phạm Văn Quân –CĐ Công Nghiệp Huế  (Xem hồ sơ ứng viên)
10-Ứng viên PGS: Châu Minh Thuyên -ĐH Công Nghiệp TP. HCM  (Xem hồ sơ ứng viên)

Tổng cộng: 10 ứng viên (02 ứng viên GS và 08 ứng viên PGS)