Previous
Next
Thông báo

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở

Cập nhật: 31-07-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh như sau: Xem thông báo kèm theo

Trân trọng,