Previous
Next
Thông báo

Hội nghị khoa học trẻ năm 2019

Cập nhật: 06-08-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo về lịch Khai mạc Hội nghị khoa học trẻ lần 1 năm 2019:

- Thời gian: 08h00 ngày 24/8/2019

- Địa điểm: Hội trường E4 (Tầng 4, nhà E)

Thông tin khác: Xem tại đây.

Trân trọng,