Previous
Next
Thông báo

Tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Cập nhật: 12-08-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo về lịch tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên như sau:

Thông tin chi tiết: Phòng sẽ thông báo sau (trong tuần này).

Trân trọng,