Previous
Next
Thông báo

Tổ chức chung kết giải thưởng SV NCKH Eureka 2019

Cập nhật: 12-09-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo Lịch chung kết giải thưởng SV NCKH Eureka 2019 vào ngày 18 và 19/09/2018 như sau:

1. Thời gian & địa điểm: 

     + Kinh tế:  08h15 -11h00 ngày 18/09/2019 (thứ 4) tại Phòng họp E1.

     + Hóa - Sinh - Môi trường: 13h30 - 17h30 ngày 19/09/2019 (thứ 5) tại Phòng họp E2

     + Kỹ thuật:

              - 08h15 -11h30 ngày 18/09/2019 (thứ 4) tại Phòng nghiên cứu 1 

              - 13h30 - 17h30 ngày 19/09/2019 (thứ 5) tại Phòng nghiên cứu 1

2. Lịch báo cáo chi tiết:

+ Hình thức báo cáo: Thuyết trình đề tài trước hội đồng ban giám khảo

+ Lịch chi tiết: Xem tại đây

Lưu ý: Đối với các đề tài có sản phẩm cụ thể, khuyến khích trình diễn sản phẩm của nhóm.

Trân trọng,