Previous
Next
Thông báo

Thông tin về nộp hồ sơ Giải thưởng Eureka cấp Thành năm 2019

Cập nhật: 24-09-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng nhắc lại thông tin về việc nộp Đề tài Eureka cấp Thành năm 2019:

1. Thời gian: Chậm nhất là 10h00 ngày 28/09/2019 (Thứ bảy)

2. Địa điễm: Nộp tại phòng QLKH & HTQT 

3. Nội dung

03 cuốn báo cáo (01 cuốn lưu tại phòng QLKH & HTQT và 02 cuốn nộp cho Thành Đoàn).

+ Phiếu đăng ký dự thi (có dán hình 3x4) [Trước khi dán hình thì ghi họ và tên + mã số sinh viên sau tấm hình]

+ Nộp Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).

Lưu ý: 

1. Báo cáo và Phiếu đăng ký dự thi, các sinh viên gửi email (các file mềm) cho phòng theo email: research.iuh@gmail.com: Chậm nhất là  16h30 Thứ bảy ngày 28/09/2019.

2. Thể lệ (download tại đây), Phiếu đăng ký dự thi (download tại đây) và Mẫu bìa báo cáo (download tại đây). 

3. Gửi Bảng Tổng hợp theo mẫu (download tại đây) qua email:research.iuh@gmail.com 

Cho tiết khác, vui lòng liên hệ theo email:  research.iuh@gmail.com

Chúc các em thành công!