Previous
Next
Thông báo

Kế hoạch Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2020

Cập nhật: 01-12-2019 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc Triển khai Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch giải thưởng: Download tại đây.

2. Tập huấn cho SV và giảng viên hướng dẫn: Thông báo sau.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường gồm:

- Đơn đăng ký: Download tại đây

- Báo cáo: Nộp 04 bản (đóng cuốn theo mẫu quy định) cho mỗi đề tài.

Mọi thắc mắc, góp ý hay thông tin khác, vui lòng liên hệ: research.iuh@gmail.com

Trân trọng,