Previous
Next

Tiếp và làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Quốc gia Đông Hoa, Đài Loan

Chiều ngày 10/8/2018, Trường Đại học Đông Hoa, Đài Loan (NDHU) do TS. Chao, Han-Chieh, Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH). Tiếp đoàn có TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Lê Văn Tán - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Chí Hiếu - Phó Hiệu trưởng cùng các Trưởng đơn vị đào tạo và phòng ban chức năng.

Tại buổi làm việc, TS. Chao, Han-Chieh và TS. Nguyễn Thiên Tuế đã giới thiệu khái quát về đơn vị mình cũng như những định hướng phát triển và hợp tác song phương giữa hai bên.

TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng IUH phát biểu tại buổi làm việc

Tổ chức nghiệm thu nghiệm thu cấp Bộ cho 02 đề tài NCKH cấp Bộ Công Thương

Sáng ngày 03/08/2018 tại phòng Nghiên cứu 3 trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ cho 02 đề tài NCKH Bộ Công Thương năm 2017 - Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương có ông Trần Minh – Phó Vụ trưởng - Vụ Khoa học và Công nghệ, ông Đào Xuân Điệp - Chuyên viên chính Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương.