Previous
Next
Hợp tác quốc tế

Đoàn cán bộ quản lý IUH thăm và làm việc tại Myanmar (31-07-2019)

Nhằm triển khai các chương trình hợp tác với các Trường Đại học lớn của Myanamar, Đoàn cán bộ Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) do TS. Nguyễn Thiên Tuế - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - dẫn đầu đã có chuyến công tác Myanmar từ ngày 14/7/2019 đến ngày 20/7/2019 để đến thăm và làm việc với trường đại học lớn của Myanmar: Trường Đại học Yangon, Trường Đại học Kỹ thuật Yangon, Trường Đại học Kỹ thuật Hmawbi, Trường Đại học Kinh tế Yangon. Tham gia đoàn công tác có PGS.TS. Lê Văn Tán- Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các Phòng, Khoa và Viện của Trường.

Đoàn cán bộ IUH tại Myanmar

1. Làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Yangon (trường đại học kỹ thuật lớn nhất ở Myanmar): Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Myint Thein - Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường.

ĐH Kỹ thuật Yangon đón đoàn cán bộ IUH

Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên, kiểm định quốc tế.  Các Khoa/Viện của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên.

ĐH Kỹ thuật Yangon đón đoàn cán bộ IUH

ĐH Kỹ thuật Yangon đón đoàn cán bộ IUH

Hiệu trưởng 02 trường trao quà lưu niệm

2. Làm việc với Đại học Kỹ thuật Hmawbi (01 trong 04 trường đại học ở Myanmar là thành viên liên kết của Tổ chức kiểm định quốc tế AUN-QA): Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Kay Thi Lwin- Hiệu trưởng, Ông U Tin Lay Maung – Phó Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và chia sẻ các nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.  Các Khoa/Viện của hai trường đã thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên. Hai trường đã ký kết chương trình hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.

Hai trường đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

Chụp hình lưu niệm sau ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

Hai trường trao quà lưu niệm

3. Làm việc với Trường Đại học Yangon (trường đại học mạnh nhất ở Myanmar về nghiên cứu khoa học và khoa học cơ bản): Làm việc với Đoàn là TS. Pho Kaung- Hiệu trưởng, TS Thaung Htike – Phó Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên.

Hai trường đã chia sẻ và thảo luận các chương trình hợp tác

Các Khoa/Viện của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên.

Hiệu trường 02 trường tặng quà lưu niệm

Đoàn cán bộ IUH chụp hình lưu niệm với ĐH Yangon

4. Làm việc với Trường Đại học Kinh tế Yangon (trường đại học kinh tế lớn nhất ở Myanmar): Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Tin Win - Hiệu trưởng và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên, kiểm định quốc tế.  Các Khoa khối kinh tế của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên.

Hai trường thảo luận các chương trình hợp tác

Hiệu trưởng 02 trường trao quà lưu niệm

Đoàn cán bộ IUH chụp hình lưu niệm Trường ĐH Kinh tế Yangon

Đoàn cán bộ quản lý IUH thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21/5 đến 26/5 (28-05-2019)

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác Lào, Đoàn cán bộ Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) do TS. Nguyễn Thiên Tuế - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - dẫn đầu đã có chuyến công tác Lào từ ngày 21/5/2019 đến ngày 26/5/2019 để đến thăm và làm việc với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào), Vụ Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ Lào), Trường Đại học Quốc gia Lào, Trường Đại học  Souphanouvong. Tham gia đoàn công tác có TS. Phan Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các Phòng, Khoa và Viện của Trường.

Đoàn cán bộ IUH công tác tại Lào

1. Làm việc với các Vụ Giáo dục Đại học: Tiếp đón và làm việc với Đoàn là TS. Khamphao Chanphengxay – Phó Vụ trưởng Vụ Đại học  và Ông Seng Xiongchunou – Phó Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao, Lào) cùng Trưởng các phòng ban của Vụ. Hai bên đã chia sẻ và thảo luận về các kinh nghiệm, chương trình và dự án hợp tác quốc tế. Nhà trường sẽ cấp cho Vụ Giáo dục Đại học 40 suất học bổng để tuyển chọn công dân Lào sang đào tạo tại Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào) đã chia sẻ các dự án quốc tế tài trợ của ADB và hy vọng sẽ hợp tác với IUH để triển khai trong tương lai. Vụ cam kết sẽ hỗ trợ và tăng cường hợp tác với Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh và là cầu nối để Trường kết nối với các Trường ĐH ở Lào.

Đoàn cán bộ IUH tại Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Đoàn cán bộ IUH làm việc với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Thể thao Lào)

2. Làm việc với Vụ Đổi mới Sáng tạo: Tiếp đón và làm việc với Đoàn là Ông Soumana Choulamany -Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng (Bà Khamnhong Sichanthavong, ông Vilaysone Bouphalat, Ông Sengchan Phasayaseng) và Trưởng các Phòng/Ban chức năng của Vụ. Hai bên đã thảo luận và chia sẻ các kinh nghiệm, chương trình và dự án hợp tác quốc tế. Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ của Vụ và phối hợp với Vụ (cùng các đơn vị liên quan) để hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các đề tài cấp nhà nước và hợp tác quốc tế.

Đoàn cán bộ IUH làm việc với Vụ Đổi mới Sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ Lào)

Đoàn cán bộ IUH chụp hình lưu niệm với Vụ Đổi mới Sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ Lào)

3. Làm việc với Đại học Souphanouvong: Làm việc với Đoàn là PGS.TS. Khamphay Sisavanh - Hiệu trưởng  và Trưởng các Phòng/Khoa của Trường. Hai trường đã thảo luận và chia sẻ các nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.  Các Khoa/Viện của hai trường đã thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên. Hai trường đã ký kết chương trình hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao nâng lực đội ngũ, xây dựng chương trình và các chương trình trao đổi sinh viên.

Hiệu trưởng Trường ĐH Souphanouvong (thứ 6 từ phải sang) đón tiếp Đoàn cán bộ IUH

Hai trường đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

Hai trường đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

Hai trường đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên

4. Làm việc với Đại học Quốc  gia Lào: Làm việc với Đoàn là GS.TS. Somsy Gnophanxay - Hiệu trưởng  và các Trưởng Phòng/Khoa. Hai trường đã thảo luận và đề xuất các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình trao đổi sinh viên, kiểm định quốc tế.  Các Khoa/Viện của hai trường cũng trao đổi và chia sẻ các nội dung cụ thể cho các chương trình hợp tác. Hai Trường đã thống nhất triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới về các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, kiểm định giáo dục.

ĐH Quốc gia Lào tiếp đón Đoàn cán bộ IUH

Đoàn cán bộ IUH làm việc với ĐH Quốc gia Lào

TS. Nguyễn Thiên Tuế (Hiệu trưởng IUH)

và GS.TS. Somsy Gnophanxay (Hiệu trưởng ĐH Quốc gia Lào)

Đoàn cán bộ chụp hình lưu niệm với ĐH Quốc gia Lào

Nhân chuyến công tác, Đoàn cán bộ IUH cũng đã đến thăm các Trường cao đẳng của Lào (Trường Cao đẳng Bách Khoa và Trường Cao đẳng Lào Đức). Nhà trường cũng cấp một số học bổng để để đào tạo giảng viên của các Trường cao đẳng này. Ban Giám hiệu cùng cán bộ chủ chốt của các Trường cao đẳng này cũng rất vui mừng được đón tiếp đoàn cán bộ của Trường.

Hiệu trưởng Trường CĐ Lào Đức (thứ 5 từ phải sang) chụp hình lưu niệm với Đoàn cán bộ IUH

Khai mạc chương trình tập huấn lãnh đạo cấp cao của dự án UK-VN HEP (14-03-2019)

Sáng ngày 14-03-2019, tại Hội trường E4, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình tập huấn “Chiến lược Lãnh đạo cấp cao” của Dự án Quan hệ đối tác giáo dục đại học giữa Vương quốc Anh và Việt Nam – UK Vietnam Higher Education Partnership (UK-VN HEP).

Đến dự buổi lễ, về phía chính phủ Anh, Nhà trường  hân hạnh được  đón tiếp Ngài Ian Gibbons – Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM. Đại diện Hội đồng Anh tại Việt Nam có bà Hoàng Vân Anh - Giám đốc chương trình giáo dục và xã hội, bà Nguyễn Phương Chi và bà Phan Thị Bảo Phi - Quản lý chương trình giáo dục đại học cùng với sự tham gia của hai chuyên gia, bà Mairwen Harris và bà Jo Chaffer - đại diện của Hội các trường Đại học xứ Wales và Tổ chức Advance HE, Anh Quốc (Global Wales). Về phía IUH có ông Nguyễn Thiên Tuế - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu và các Trưởng khoa/viện, phòng ban chức năng tham gia tập huấn.

Ông Nguyễn Thiên Tuế - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa Ngài Ian Gibbons - Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Từ năm 2018-2019, Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP).

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giáo dục đại học Vương quốc Anh – Việt Nam (UK-VN HEP), Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phía Nam tổ chức chương trình tập huấn “Chiến lược Lãnh đạo cấp cao” cho các trường thành viên của dự án bao gồm 05 trường: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chương trình tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 14 - 15/3/2019 với nhiều nội dung quan trọng cùng phương pháp tập huấn sáng tạo và chuyên nghiệp từ hai chuyên gia của Global Wales.

Toàn cảnh buổi lễ Khai mạc chương trình tập huấn

Tại Lễ khai mạc, thay mặt Lãnh đạo nhà trường, ông Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón Ngài Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM đã đến tham dự lễ khai mạc và đại diện các trường bạn tham dự chương trình tập huấn. Ông chúc chương trình tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp và đạt hiệu quả cao như mong đợi.

Hiệu trưởng Nguyễn Thiên Tuế phát biểu tại Lễ khai mạc

Chụp hình lưu niệm tại Lễ khai mạc

Ký kết thỏa thuận hợp tác học thuật giữa IUH và BCIT (16-01-2019)

Ngày 16/01/2019, tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác học thuật giữa IUH và Viện Công nghệ British Columbia, Canada (British Columbia Institute of Technology - BCIT) với sự hỗ trợ xúc tiến của Tổ chức Giáo dục Toàn cầu Ellacy (EGE).

Đại diện BCIT và IUH tại buổi làm việc

Tham dự lễ ký kết, về phía đại diện BCIT có GS.TS. Paul McCullogh - Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ British Columbia, GS. TS. Lawrance Gu -Trưởng bộ phận Hợp tác Quốc tế; đại diện Tổ chức Giáo dục Toàn cầu Ellacy (EGE) gồm có bà Nguyễn Quế Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Huỳnh Thanh Toàn - Giám đốc chi nhánh EGE tại miền Nam; đại diện IUH có PGS.TS. Lê Văn Tán - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng với lãnh đạo một số đơn vị đào tạo và phòng ban chức năng có liên quan đến chương trình hợp tác.

Đại diện BCIT, EGE và IUH tại buổi làm việc

Viện Công nghệ British Columbia (BCIT) được thành lập năm 1964, đào tạo hơn 47.000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian với hơn 300 chương trình mỗi năm tại 05 cơ sở đào tạo và 10 đơn vị liên kết khác. Hệ thống văn bằng cấp bởi BCIT gồm chứng chỉ và văn bằng cho hệ cử nhân và thạc sĩ trong các lĩnh vực như khoa học ứng dụng và tự nhiên,  kinh doanh, công  nghệ, kỹ thuật, năng lượng, khoa học sức khỏe và vận tải. BCIT đứng hạng 67 các trường đại học tốt nhất ở Canada, đứng hạng 3567 trên toàn thế giới theo Bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics.

Qua buổi thảo luận, hai bên thống nhất hợp tác chương trình đào tạo 2+2 ngành Công nghê Sinh học. Đồng thời, IUH mong muốn mở rộng hợp tác chương trình liên kết đào tạo đối với các khối ngành kỹ thuật và cũng sẵn sàng đón nhận những giảng viên nước ngoài, đặc biệt là giảng viên của BCIT đến IUH tham gia giảng dạy các khóa học ngắn hạn cho giảng viên và sinh viên của Nhà trường.

GS.TS. Paul McCullogh - Phó Hiệu trưởng BCIT và PGS.TS. Lê Văn Tán - Phó Hiệu trưởng IUH ký Thỏa thuận ghi nhớ

Qua buổi lễ ký kết, đại diện hai trường cùng bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác để giảng viên, các nhà nghiên cứu và sinh viên hai bên có cơ hội học tập, trao đổi, học hỏi kiến thức.

Đại diện BCIT, EGE và IUH tại lễ ký kết

Tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế (KOICA) (26-12-2018)

Sáng ngày 29/8/2018, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế ông Bong, Seung Kwon – Quản lý Chương trình Tình nguyện viên, bà Huỳnh Anh Thư - Điều phối viên Chương trình Tình nguyện viên cùng với Quản lí dự án LKIC, ông Jin Dong Hyun và ông Been Jae Man – Điều phối viên dự án LKIC đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH).

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cám ơn đến đại diện Tổ chức KOICA vì đã có những hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa cho Nhà trường và mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ về tình nguyện viên của Tổ chức trong thời gian tới đối với một số ngành kinh tế, ngoại ngữ đang đào tạo tại trường. Phía đại diện của Tổ chức KOICA cũng cho biết, dựa trên nhu cầu Nhà trường và thông tin khảo sát thực tế, KOICA sẽ xem xét và điều phối tình nguyện viên phù hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Nhà trường.

Thông qua buổi thảo luận, hai bên có những thỏa thuận về việc chuẩn bị hồ sơ cho tình nguyện viên mới. Nội dung về kế hoạch làm việc của TNV sẽ được hai bên thảo luận chi tiết, cụ thể trong những buổi làm việc tiếp theo.

Tiếp và làm việc với công ty Active Synergy Training&Consultancy Pte Ltd (ASTC) (26-12-2018)

Sáng ngày 10/08/2018, đại diện công ty Active Synergy Training & Consultancy Pte Ltd (ASTC) , ông Shivasanker S  cùng thành viên của công ty đã đến và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Phó Hiệu trưởng – ông Trần Văn Thắng và bà Đàm Sao Mai – Trưởng phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác quốc tế về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cấp chứng chỉ quốc tế An toàn lao động và các kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn Quốc tế, đào tạo về An toàn lao động phù hợp với yêu cầu của sinh viên và lao động tại khu vực theo theo chuẩn quốc tế do các tổ chức GAC (Singapore) hoặc NEBOSH (UK) cấp.

Về phía IUH, nhà trường đánh giá cao các chương trình đào tạo của Công ty Active Synergy (Singapore). Active Synergy là công ty chuyên cung cấp các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Chiến lược ban đầu của công ty là hợp tác với các trường đại học và cao đẳng để thực hiện các khóa đào tạo về an toàn vệ sinh lao động theo hai cấp độ dành cho công nhân và giám sát viên, trong đó chú trọng vào các ngành nghề xây dựng, hàng hải, dầu khí, hóa chất/khí đốt và ngành công nghiệp sản xuất...

Thông qua buổi thảo luận, hai bên có những thỏa thuận bước đầu trong việc hợp tác trong tương lai. Nội dung hợp tác giữa hai bên sẽ được thảo luận chi tiết, cụ thể trong những buổi làm việc tiếp theo. 

Cán bộ quản lý IUH tham gia chương trình tập huấn UK-VN HEP từ ngày 1-12/12/2018 (13-12-2018)

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) với sự bảo hộ và giúp đỡ của Hội đồng Anh tại Việt Nam và Hội các trường Đại học Wales tổ chức chuyến đi tập huấn tại Anh với chuyên đề “Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp (University industry link)” từ ngày 2-7/12/2018 cho 05 năm trường tham gia dự án gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Về phía Nhà trường, đại diện tham dự cho chuyến tập huấn có TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng nhà trường và thầy Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Từ năm 2018-2019, Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP).

Trong thời gian tập huấn và làm việc tại Vương quốc Anh, đại diện nhà trường đã có cơ hội trao đổi, làm việc với Chính phủ Vương quốc Anh, Hội đồng Anh tại Wales, Hội đồng Ngân sách giáo dục đại học xứ Wales (HEFCW), Đại học Cardiff, Đại học South Wales, Đại học Bangor, Đại học Cardiff Metropolitan, …

Chuyến tham quan học tập được tổ chức với mục đích cung cấp cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cơ hội học hỏi các mô hình và kinh nghiệm thực hiện tốt nhất của Vương quốc Anh, và hướng tới nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong xây dựng và phát triển quan hệ đối tác hiệu quả giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Một số hình ảnh trong chuyến tập huấn:

Phát triển hợp tác với Trường Đại học Đông Hoa và Đại học Nghị Lan, Đài Loan (15-11-2018)

Từ ngày 11 đến ngày 14/11/2018, đoàn cán bộ nhà trường do Thầy Hiệu trưởng, TS Nguyễn Thiên Tuế dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Đài Loan với Trường Đại học Đông Hoa  (National Dong-Hwa University - NDHU) và Trường Đại học Nghị Lan (National Ilan University - NIU) với mục đích tìm hiểu và phát triển cơ hội hợp tác với hai trường bạn.

Làm việc với Trường Đại học Đông Hoa

Tại trường Đại học Đông Hoa, đoàn đã được TS. Chao, Han-Chieh, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban chức năng và đơn vị đào tạo tiếp đón nồng hậu. Tại trường Đại học Nghị Lan, đoàn đã được TS. Po-Ching Wu, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban chức năng và đơn vị đào tạo tiếp đón chu đáo.

Tại mỗi trường, đoàn công tác đã được hướng dẫn thăm quan cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, học tập và sinh hoạt dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường như giảng đường, phòng nghiên cứu, xưởng thực hành, thư viện, ký túc xá, nhà ở cho giảng viên, nhà trẻ, v.v…rất đầy đủ và tiện nghi. Có thể thấy NDHU và NIU thực sự là nơi giảng dạy, học tập, nghiên cứu lý tưởng dành cho cả sinh viên lẫn giảng viên.

Làm việc với Trường Đại học Nghị Lan

Các bên đã có những buổi thảo luận chung giữa lãnh đạo hai trường và các buổi thảo luận riêng giữa lãnh đạo các đơn vị đào tạo rất tích cực và hiệu quả. Ban Giám hiệu trường Đại học Đông Hoa và trường Đại học Nghị Lan đều rất ủng hộ việc phát triển hợp tác với trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu..

Đây sẽ là một cơ hội tốt dành cho giảng viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có thể sang học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đồng nghiên cứu và thực hiện giảng dạy tại hai trường bạn. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng đón nhận các giảng viên và sinh viên của NDHU và NIU sang làm việc và học tập tại IUH. 

Hiệu trưởng của hai trường đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, và thảo luận chi tiết các nội dung sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Cán bộ quản lý IUH tham gia chương trình tập huấn UK-VN HEP (30-11-2018)

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được sự bảo hộ và giúp đỡ của Hội đồng Anh tại Việt Nam và Hội các trường Đại học Wales tổ chức chuyến đi tập huấn tại Anh với chuyên đề “Lãnh đạo và quản trị trường đại học (Leadership and governance)”cho 05 năm trường tham gia dự án Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Về phía nhà trường, đại diện tham dự cho chuyến tập huấn có TS. Phan Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS.  Đàm Sao Mai – Trưởng phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Hội đồng Anh Việt Nam năm 2018-2019 sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP).

Trong thời gian tập huấn và làm việc tại Vương quốc Anh, đại diện nhà trường đã có cơ hội trao đổi, làm việc với Chính phủ Vương quốc Anh, Hội đồng Anh tại Wales, Hội đồng Ngân sách giáo dục đại học Xứ Wales (HEFCW), Đại học Cardiff, Đại học South Wales, Đại học Bangor, đại học Cardiff Metropolitan, …

Chuyến tập huấn lần này là nền tảng cơ sở nhằm tăng cường hợp tác trong giáo dục đào tạo và đóng góp vào sự phát triển giáo dục ở Việt Nam qua việc trao đổi kinh nghiệm và hợp tác ở những lĩnh vực ưu tiên mang tính chiến lược.

Tiếp và làm việc với trường đại học Kyngwoon (22-08-2018)

Chiều ngày 21/08/2018, GS. Lee Seon Ha – Viện trưởng Viện Hàn ngữ King Sejong, giám đốc trung tâm Hàn ngữ Sejong 3 HCM, Cô Lee Han Ji  cùng thành viên của trường Đại học Kyungwoon đã đến và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Đàm Sao Mai – Trưởng phòng  Phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng với phó trưởng phòng, TS. Nguyễn Quang Vinh .

Hai bên đã cùng trao đổi thông tin để tìm kiếm khả năng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, trao đổi học thuật thông qua các hội nghị khoa học, hội thảo, trao đổi giảng viên và các ứng cử viên cho học bổng sau đại học.