Previous
Next
Thông báo

Nộp hồ sơ Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2019 (14-05-2019)

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc nộp hồ sơ Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2019 như sau:

1. Thời hạn:

- Nộp hồ sơ: Chậm nhất là 14/6/2019 (nộp cho Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế - chuyên viên phụ trách: Nguyễn Diệu Linh).

- Chấm giải cấp Trường: Từ 24/06/2019 đến 29/06/2019 (dự kiến)

2. Hồ sơ đăng ký dự thi Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường gồm:

- Đơn đăng ký: Download tại đây

- Báo cáo: Nộp 04 bản (đóng cuốn theo mẫu quy định) cho mỗi đề tài.

- Thông tin  tham khảo: Download tại đây

Mọi thắc mắc, góp ý hay thông tin khác, vui lòng liên hệ: research.iuh@gmail.com

Trân trọng,

Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh do Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử (03-05-2019)

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh do Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử:

1. GS.TS. Đặng Vũ Minh -BBT Tạp chí Khoa học và Công nghệ IUH

2. GS.TS. Trần Thị Thanh -Khoa Xây dựng

3. PGS.TS. Đàm Sao Mai -Phòng QLKH&HTQT

4. PGS.TS. Phạm Xuân Giang -Khoa Quản trị Kinh doanh

5. PGS.TS. Nguyễn Văn Cường -Khoa Công nghệ Hóa học

6. PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu -Khoa Công nghệ Thông tin

7. PGS.TS. Lê Hùng Anh -Viện KHCN & QLMT

8. PGS.TS. Bùi Trung Thành -Viện NCKHvà &CGCN

9. PGS.TS. Lương Văn Việt -Viện KHCN & QLMT

10. PGS.TS. Phan Thị Tố Oanh -Khoa Thương mại Du lịch

11. PGS.TS. Phan Chí Chính -Khoa Công nghệ Cơ khí

12. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn -Khoa Quản trị Kinh doanh

13. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng -Khoa Cơ khí

Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học trẻ lần 1 năm 2019  (18-03-2019)

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học trẻ lần 1 năm 2019  như sau: Download tại đây.

Thông tin khác, vui lòng liên hệ: research.iuh@gmail.com

Trân trọng,

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (22-04-2019)

Căn cứ thông báo số 73/TB-HĐCDGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019, Ban Giám Hiệu Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:
1.Đăng ký, tập huấn và nhận hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS:
-Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 02/5/2019: Cán bộ, viên chức hội đủ điều kiện xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 đăng ký tại Phòng QLKH & HTQT (Phòng E 3.01 -Tầng 3 - Nhà E).
-Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 08/6/2019: Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước tổ chưc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (Phòng QLKH&HTQT sẽ thông báo cụ thể sau khi có thông báo chính thức của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước).
-Ngày 02/7/2019: Hạn cuối để ứng viên nộp Hồ sơ ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở  và gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS) lên trang thông tin điện tử cùa Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước (trang website: www.hdcdgsnn.gov.vn).
2.Tài liệu đính kèm:
-Thông báo của Trường: Download tại đây.
-Thông báo số 73/TB-HĐCDGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của  Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước: Download tại đây.
-Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư: Download tại đây.
-Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019: Download tại đây.
3.Hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc: 
-Cán bộ và viên chức giảng viên có thể tham khảo thông tin trên website của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước:  http://www.hdcdgsnn.gov.vn và website của phòng QLKH & HTQT.
-Thông tin giải đáp và trao đổi, vui lòng liên hệ: PGS.TS Đàm Sao Mai  (Điện thoại: 098 854 1415; Email: damsaomai@iuh.edu.vn).

Trân trọng,

 

Cuộc thi "Sáng tạo trong tầm tay" Vùng Đông nam bộ (18-03-2019)

Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” dành cho các cá nhân, tổ chức có những giải pháp, ứng dụng, mô hình trong việc phát huy giá trị các sản phẩm nông nghiệp Vùng Đông Nam Bộ.

Tên gọi: Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm 2019 trong lĩnh vực Nông nghiệp Vùng Đông Nam Bộ

Đối tượng:

- Các tổ chức, cá nhân đã có những giải pháp, mô hình đã được ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp (các giải pháp sản xuất mới, các mô hình mang lại hiệu quả và lợi nhuận phù hợp, các loại cây trồng phù hợp thổ nhưỡng địa phương có tính kinh tế cao).

- Khuyến khích các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong canh tác nông nghiệp, phân phối sản phẩm và nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa (các phần mềm chỉ dẫn địa lý, các chương trỉnh mô phỏng điều kiện môi trường dự báo hiệu quả trong canh tác nông nghiệp).

- Khuyến khích các mô hình có tính lan tỏa trong cộng đồng, mang lại hiệu quả truyền thông và tính liên kết vùng (các mô hình thanh niên khởi nghiệp, các mô hình liên kết tiêu thụ và phân phối sản phẩm giữa các địa phương, các mô hình hợp tác doanh nghiệp – nhà nước).

- Sản phẩm tham dự cuộc thi chưa được trao các giải thưởng có quy mô cấp vùng hoặc cao hơn.

Nội dung: Các sản phẩm tham dự cuộc thi là những mô hình, giải pháp đã tính ứng dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp:

+ Ứng dụng cơ khí, kỹ thuật, tự động hóa trong nông nghiệp.
+ Ứng dụng điện, điện tử trong nông nghiệp.
+ Sản phẩm nông nghiệp sáng tạo, phục vụ y tế, giáo dục.
+ Sản xuất sản phẩm, phụ liệu nông nghiệp.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp.
+ Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.
+ Các ứng dụng khác gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Hình thức: Tác giả nộp hồ sơ dự thi về cho ban tổ chức bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi.
+ Thuyết minh sản phẩm (theo mẫu đính kèm).
+ Mô hình thông tin giới thiệu sản phẩm qua phim, hình ảnh, trình chiếu, sản phẩm thực. 
+ Poster giới thiệu sản phẩm (nếu có).

Gửi hồ sơ dự thi:

Tác giả dự thi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban tổ chức Cuộc thi tham dự vòng sơ kết tại Sở Khoa học Công nghệ địa phương, tại các địa chỉ sau:

Tại Vũng Tàu: Sở KH&CN Vũng Tàu, số 130 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254 3852 484
Tại Tây Ninh: Sở Khoa học Công nghệ Tây Ninh, số 211 Đường, Ba Mươi Tháng Tư, Phường 2. Điện thoại: 0276 3820 194
Tại Bình Dương:  Tầng 11, Tháp A, Trung tâm hành chính, Lê Lợi, P, Bình Dương. Điện thoại: 0274 3822 924.
Tại Bình Phước: Sở Khoa học Công nghệ Bình Phước, Quốc lộ 14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
Tại Đồng Nai: Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai, 1597 Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa. Điện thoại: 0251 3822 297.

Tại TP.HCM:

- Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3932 7831.
- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3930 7985.
- Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, TP.HCM. Điện thoại: 02838233363.

Tiêu chí chấm thi

+ Hội đồng giám khảo chấm thi theo các tiêu chí bên dưới với thang điểm và tổng điểm là 100 điểm. Vòng sơ kết và bán kết đánh giá thông qua hội động giám khảo, vòng chung kết thuyến trình và báo cáo từ cá nhân, tổ chức có sản phẩm tham gia.
+ Tính mới và tính sáng tạo của sản phẩm (thang điểm 25)
+ Tính hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn của sản phẩm (thang điểm 25).
+ Sản phẩm được sản xuất trong quy trình thân thiện với môi trường sinh thái (thang điểm 25).
+ Tính mỹ thuật, dễ vận hành, khai thác triển khai của sản phẩm (thang điểm 25).
+ Phần thuyết trình của tác giả, nhóm tác giả tại vòng chung kết và trả lời các nội dung cần làm rõ về sản phẩm từ Hội đồng giám khảo (thang điểm 100 cho bốn nội dung bên trên).

Số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn:

+ Vòng sơ kết: mỗi địa phương chủ động tổ chức hội đồng đánh giá sản phẩm tham gia. Số sản phẩm tiêu chuẩn là 05 sản phẩm mỗi địa phương, nếu địa phương lớn và có nhiều sản phẩm (giải pháp/mô hình) có giá trị thì có thể bổ sung tối đa thêm 03 sản phẩm. Số sản phẩm tham gia của mỗi địa phương không quá 08 sản phẩm.
+ Vòng bán kết: Cục CTPN tổ chức Hội đồng đánh giá sản phẩm tham gia sau khi nhận được danh sách sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ vòng sơ kết tại địa phương (không nhận sản phẩm tham gia tự do). Ban giám khảo sẽ chọn lọc và xét duyệt 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn tham gia vòng chung kết, số lượng có thể thay đổi theo ý kiến tổng hợp của Ban giám khảo và Hội đồng xét duyệt.
+ Vòng chung kết: các sản phẩm tham gia tuyển chọn và trao giải tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị đăng cai tổ chức là Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giải thưởng:

01 Giải nhất: Tiền thưởng, Giấy chứng nhận và Bằng khen.
02 Giải nhì: Tiền thưởng, Giấy chứng nhận và Bằng khen.
03 Giải ba:  Tiền thưởng, Giấy chứng nhận và Bằng khen.
09 Giải khuyến khích: Tiền thưởng, Giấy chứng nhận và Giấy khen.
Số lượng và thành phần cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi theo yêu cầu của Ban giám khảo và đồng thuận từ Ban tổ chức.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng QLKH&HTQT trước ngày 13/5/2019 để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Thông tin khác:

1. Thông báo

2. Thể lệ

3. Phiếu đăng ký

Triển khai Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2019 (25-02-2019)

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc Triển khai Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch giải thưởng: Download tại đây.

2. Tập huấn cho SV và giảng viên hướng dẫn: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019 (lịch cụ thể sẽ thông báo vào cuối tuần tới).

3. Hồ sơ đăng ký dự thi Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường gồm:

- Đơn đăng ký: Download tại đây

- Báo cáo: Nộp 04 bản (đóng cuốn theo mẫu quy định) cho mỗi đề tài.

Mọi thắc mắc, góp ý hay thông tin khác, vui lòng liên hệ: research.iuh@gmail.com

Trân trọng,

Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chung hợp tác với Đài Loan (22-02-2019)

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo cho Quý Thầy Cô về Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chung hợp tác với Đài Loan. Chi tiết: Download tại đây.

Trân trọng,

Đề xuất Đề tài cấp Tỉnh An Giang và Bình Phước (18-02-2019)

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo cho Quý Thầy Cô về Đề xuất đề tài NCKH của các tỉnh như sau:

1. Đề xuất đề tài NCKH 2019-2020 của Tỉnh An Giang: Download tại đây.

1. Đề xuất đề tài NCKH 2020 của Tỉnh Bình Phước: Download tại đây.

Trân trọng,

Hội thảo Quốc tế The International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 2019) (12-02-2019)

Phòng QLKH & HTQT trân trọng  thông báo Hội thảo Quốc tế The International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 2019) như sau:

1. Thời gian: 25-27/02/2019

2. Địa điểm: Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM

3. Chi tiết: Vui lòng xem trên website của Hội thảo (Click here) hoặc dùng link: http://www.icere.org

Trân trọng,

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bê-la-rút năm 2019 (04-02-2019)

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2019 như sau:

Số lượng học bổng và trình độ đào tạo

Tổng số có 20 học bổng, bao gồm 05 học bổng đào tạo trình độ đại học, 05 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ và 05 học bổng thực tập sin

Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học (cử nhân hoặc kỹ sư, chuyên gia): 04-05 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);

- Chương trình thạc sĩ: 01-02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);

- Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);

- Chương trình thực tập sinh: từ 03 tháng đến 01 năm.

Các ứng viên phải thông thạo tiếng Bê-la-rút hoặc tiếng Nga. Trường hợp chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng.

Chế độ học bổng

Chính phủ Bê-la-rút miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế, học bổng hàng tháng cho thời gian khóa học chuyên ngành theo mức quy định của Chính phủ Bê-la-rút đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định (với điều kiện người nhận học bổng phải hoàn thành các môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.


Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định. Hồ sơ phải nộp trước ngày 22/3/2019


Bạn đọc xem thông tin chi tiết và các biểu mẫu gửi kèm tại: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-belarut-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1074

Trân trọng,