Previous
Next
Thông báo

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2019 (04-02-2019)

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và Thỏa thuận hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2019 như sau:
Trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi đào tạo sau đại học tại Trung Quốc các ngành học quy định tại danh sách các ngành học và cơ sở đào tạo Trung Quốc được phép tiếp nhận học sinh nước ngoài diện học bổng Hiệp định (kèm theo thông báo này).

Thời gian đào tạo

  *   Chương trình thạc sĩ: từ 02 đến 04 năm học
  *   Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 05 năm học.

Chế độ học bổng

Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Trung Quốc. Phía Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo quy định hiện hành căn cứ trên mức hỗ trợ của phía Trung Quốc dành cho lưu học sinh Việt Nam.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định đối với học bổng dự tuyển, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh: trước ngày 10/3/2019 (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy)

Bạn đọc xem thông tin chi tiết và các biểu mẫu gửi kèm tại link: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-trung-quoc-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1076

Trân trọng,

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019 (04-02-2019)

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2019 như sau:
Số lượng học bổng và trình độ đào tạo
Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành: kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.
Thời gian đào tạo

  *   Chương trình đại học: 03-04 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
  *   Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
  *   Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).

Ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng (U-crai-na).
Chế độ học bổng
Chính phủ U-crai-na tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ U-crai-na cho thời gian học chuyên ngành;
Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh: trước ngày 10/3/2019  (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định

Bạn đọc có thể xem thông tin chi tiết và các phụ lục tại link: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-ucraina-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1079
Trân trọng,

Đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM) (09-01-2019)

       Phòng QLKH &HTQT trân trọng thông báo về Đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM). Nội dung đề xuất đề tài tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng, đặc biệt ưu tiên trong các lĩnh vực:

      - Công nghệ sinh học

      - Công nghệ hóa học

      - Công nghệ thông tin

      - Năng lượng tái tạo

      - Tự động hóa

      - Khoa học vật liệu

     Các đề xuất dự án cần phát triển các sản phẩm để sẵn sàng thương mại hóa, các phương pháp hoặc dịch vụ dựa trên công nghệ có tiềm năng thị trường cao.

     Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN) và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (BMWi) sẽ tạo điều kiện tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác giữa Bộ KH&CN và Chương trình ZIM của BMWi.

     Bộ KH&CN (Đơn vị điều phối: Vụ Hợp tác Quốc tế-Vụ HTQT) và BMWi (Đơn vị điều phối: Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH) sẽ có những hỗ trợ cần thiết cho các đối tác dự án trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án đã được phê duyệt.

      Các đề xuất dự án sẽ được Bộ KH&CN và Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH cùng đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ được thông báo cho các đối tác dự án trong vòng 4 tháng sau khi hết hạn nộp đề xuất.

      Thời hạn nộp đề xuất: Trước ngày 28/02/2019.   Chi tiết thông báo: Download tại đây.

      Trân trọng.

Nội dung kết luận buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu với thành viên các nhóm nghiên cứu ngày 13/10/2018 và đăng ký nhóm nghiên cứu (20-10-2018)

K/g:  Quý Thầy Cô -Trưởng các nhóm nghiên cứu,

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo nội dung kết luận (download tại đây) của buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu với thành viên các nhóm nghiên cứu ngày 13/10/2018 và biểu mẫu đăng ký của các nhóm nghiên cứu .

1. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký nhóm nghiên cứu: 30/10/2018 (biểu mẫiu phiếu đăng ký: download tại đây )

2. Nội dung đăng ký (nộp bản cứng và bản mềm):

- Nộp bản cứng (có chữ ký của Trưởng nhóm): Nộp cho chuyên viên Nguyễn Thị Lụa (Phòng QLKH&HTQT).

- Nộp bản mềm (file) gửi cho Phó Trưởng phòng Bùi Đình Tiền theo (email: buidinhtien@iuh.edu.vn).

Trân trọng,

Đăng ký Đề tài NCKH cấp Trường năm 2019 (6-06-2018)

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc triển khai Đề tài NCKH cấp Trường năm 2019 (chi tiết thông báo: Xem tại đây

Trân trọng,

Cuộc thi dự án khởi nghiệp năm 2018 (01-08-2018)

Nộp hổ sơ Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka cấp Thành năm 2018 (26-09-2018)

Thông tin về Vòng chung kết Eureka cấp Trường năm 2018 (17-09-2018)

Thông tin cần biết về tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka cấp Thành năm 2018 (25-08-2018)

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp trường 2018 (15-08-2018)