Previous
Next
Đề tài năm 2016

Đề tài NCKH cấp Trường năm 2016 (đã nghiệm thu) (21-04-2018)

1. Đề tài Thiết kế và chế tạo máy mài bề mặt cầu ứng dụng chất lỏng phi Newton- Mã số: IUH.KCK02/16

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Nam - Đơn vị: KCNCK

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

2. Đề tài Nghiên cứu chế tạo máy lạnh hấp thụ NH3-H2O loại liên tục để sản xuất nước đá theo điều kiện tại Việt Nam- Mã số: IUH.KNL01/16

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hiếu Nghĩa - Đơn vị: KCNNL

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

3. Đề tài Vấn đề chống bán phá giá trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với lĩnh vực thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.- Mã số: IUH.KTM06/16

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Công Tráng - Đơn vị: KL

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

4. Đề tài Xây dựng mô hình chuyển đổi ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ thực thi- Mã số: IUH.KTT11/16

Chủ nhiệm đề tài: Tôn Long Phước - Đơn vị: KCNTT

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

5. Đề tài Nghiên cứu quy trình kết tinh nhằm kiểm soát hiện tượng đa cấu trúc và kích thước của sản phẩm tinh thể L - glutamic acid- Mã số: IUH.VMT13/16

Chủ nhiệm đề tài: Khưu Châu Quang - Đơn vị: KCNHH

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

6. Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng lan truyền mùi từ các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt.- Mã số: IUH.VMT14/16

Chủ nhiệm đề tài: Lương Văn Việt - Đơn vị: VMT

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

7. Đề tài Xây dựng bài thí nghiệm độc tính nước thải dựa trên đáp ứng của Rotifer và Daphnia- Mã số: IUH.VSH15/16

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Khánh Hoàng - Đơn vị: VMT

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

8. Đề tài Các yếu tố tác động đến quyết định mua trực tuyến sản phẩm thời trang của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.- Mã số: IUH.KQT18/16

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Huế Chi - Đơn vị: KQTKD

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

9. Đề tài Một số giải pháp huy động vốn nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá basa tại tỉnh An Giang- Mã số: IUH.KTC19/16

Chủ nhiệm đề tài: SV. Phan Thị Trà Mi - Đơn vị: KTCNH

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

10. Đề tài Nghiên cứu thu nhận enzyme cellulase từ một số loài nấm và ứng dụng sản xuất ethanol từ vỏ quả cà phê- Mã số: IUH.VSH16/16

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Viết Phương - Đơn vị: VSHTP

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

11. Đề tài Nghiên cứu nuôi cấy vi tảo Haematococcus pluvialis bằng hệ thống bioreactor và thu nhận astaxanthin- Mã số: IUH.KQT17/16

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Ngọc Nam - Đơn vị: VSHTP

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

12. Đề tài Thiết kế ứng dụng theo dõi sức khỏe và cảnh báo khẩn cấp.- Mã số: IUH.DVK09/16

Chủ nhiệm đề tài: SV. Phạm Tấn Phong - Đơn vị: CLB. NCT

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

13. Đề tài Thiết kế thiết bị giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường từ xa- Mã số: IUH.KTT10/16

Chủ nhiệm đề tài: SV. Lê Ngọc Khánh - Đơn vị: CLB. NCT

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016

14. Đề tài Trích xuất tự động gan từ ảnh MR ổ bụng 3 chiều- Mã số: IUH.KHO12/16

Chủ nhiệm đề tài: Lê Trọng Ngọc - Đơn vị: KCNTT

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016